Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Baltiska språk - masterkurs

  • 30 hp

Syfte och kunskapsmål

I kursen skrivs ett examensarbete på lettiska, litauiska, svenska, engelska eller tyska i flerspråkighet eller över ett sociolingvistiskt ämne.

För att delta i kursen ska du vara antagen till programmet "The Joint Degree Programme International Master in Sociolinguistics and Multilingualism".

Innehåll och undervisningsmetoder

Undervisningen sker i form av seminarier och handledning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.