Go to this page on our english site

Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer

  • 7,5 hp

En kurs där du lär dig den grundläggande matematiska teorin för stokastiska differentialekvationer och optimal styrning, och tillämpar detta på verkliga problem i finansiell matematik, materialvetenskap, strömning, radionätverk, optimal design, optimal rekonstruktion och kemiska reaktioner i cellbiologi. Du kommer att kunna modellera, analysera och effektivt beräkna lösningar till problem med slumpmässiga fenomen i naturvetenskap och teknik.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen