Parallella datorberäkningar för storskaliga problem, 7,5 hp

Kursen ger dig grundläggande och avancerade idéer och metoder för hur man kan använda många processorer för att effektivt lösa stora problem.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen