Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barnkultur II

Kursen syftar till att fördjupa förmågan att analysera och problematisera barnkulturens särskilda villkor. Barns tolkningar och vuxnas intentioner är centrala perspektiv, liksom metodiska och etiska aspekter i forskning om barns upplevelser.

Barnkultur_13019998-sagostund.Mostphotos_Photo_Nic72

Kursen vänder sig till dig som har läst Barnkultur I och vill fördjupa dig i ämnet. Kursen avslutas med ett självständigt arbete.

 • Kursupplägg

  Kursen ges under vårterminen i period A-D.

  Delkurser

  Barnkultur II består av fyra delkurser, varav de två första går att läsa som fristående kurser.

  Delkurs 1: Barndomssociologi, intersektionalitet och barnkultur, 7,5 hp

  Delkurs 2: Barnkulturens transmedialitet, 7,5 hp

  Delkurs 3: Receptionsstudier av barnkultur, 7,5 hp

  Receptionsstudier är ett sätt att synliggöra tolkningar av barnkultur.

  Under kursen genomför studenten ett fältarbete vilket presenteras i en rapport där genomförande och bearbetning av resultat vilar på hermeneutiska principer.

  Stor vikt läggs vid forskningsetik gällande forskning som involverar barn och unga. Delkursen omfattar också praktisk och teoretisk kunskap om olika slags forskningsintervjuer.

  Kursbeskrivning - Receptionstudier av barnkultur VT21 (307 Kb)

  Delkurs 4: Uppsats, 7,5 hp

  Delkursen syftar till att ge kunskap om och träning i att genomföra en begränsad vetenskaplig studie. Delkursen syftar även till att utveckla studentens förmåga att självständigt söka litteratur inom ett begränsat och relevant problemområde för studien, att kunna presentera denna i form av en uppsats samt att på ett akademiskt korrekt vis granska annans uppsatsarbete.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, och handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter, reflektionsprotokoll, fältrapport, uppsats, samt opponering.

  Examinator

  Examinator för Barnkultur II är: Ylva Lorentzon, ylva.lorentzon@buv.su.se

  Examinator för delkurserna är:

  Delkurs 1: Ylva Lorentzon

  Delkurs 2: Malena Janson

  Delkurs 3: Margareta Aspán

  Delkurs 4: Ylva Lorentzon

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning (CBK)

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  buv.su.se/cbk kan du läsa mer information om vår organisation.

 • Kontakt

  Vid frågor om t ex antagning, utbildningens innehåll, studievägledning eller annat vänligen kontakta cbk@barnkultur.su.se

  Hitta till oss

  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.