Go to this page on our english site

Barnkultur II

  • 30 hp
Barnkultur_13019998-sagostund.Mostphotos_Photo_Nic72

Kursen syftar till att fördjupa förmågan att analysera och problematisera barnkulturens särskilda villkor. Barns tolkningar och vuxnas intentioner är centrala perspektiv, liksom metodiska och etiska aspekter i forskning om barns upplevelser.

Kursen består av fyra delkurser:

- Barndomssociologi, intersektionalitet och barnkultur

- Tolkningar av barnkultur

- Receptionsstudier av barnkultur

- Uppsats

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen