Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barndomssociologi och barnkultur

Att vara barn har inneburit olika saker genom historien, men också beroende på var du befinner dig. Barndomen förändras, både över tid och plats. Men barndomen påverkas också av sociala maktrelationer i samhället, såsom klass, etnicitet och genus. Detta får du lära dig mer om i den här kursen.

allvarliga unga skådespelare i fantasifulla kostymer
Foto: Scott Griessel /Mostphotos

Barndomen är föränderlig och kan innebära olika saker beroende på var och när i världen och historien du befinner dig. Det är en viktig utgångspunkt inom det forskningsfält som kallas barndomssociologi. Barndomssociologi, i sin tur, utgör en viktig vetenskaplig grund för barnkultur som kunskapsområde.

I den här kursen får du kunskap om hur det barndomssociologiska fältet vuxit fram och formerat sig. Vi fördjupar oss i forskningsfältets grundläggande principer samt hur det har utmanats och utvecklats. Du får också tillfälle att diskutera hur barndom påverkas av andra sociala maktrelationer i samhället, såsom klass, etnicitet och genus. Diskussionen förs utifrån olika barnkulturella exempel – alltifrån teater och film till popmusik och kläder.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen, som bedrivs av aktiva forskare inom fältet, består av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift (hemtentamen).

  Examinator

  Examinator är Ylva Lorentzon, ylva.lorentzon@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteratrlistan för VT22 är inte fastställd än. 

 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning (CBK)

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  buv.su.se/cbk kan du läsa mer information om vår organisation.

 • Kontakt

  Vid frågor om t ex antagning, utbildningens innehåll, studievägledning eller annat vänligen kontakta cbk@barnkultur.su.se

  Hitta till oss

  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.