Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barnkulturens transmedialitet

I kursen får du såväl bred som djup kunskap om den samtida barnkulturens historiska, estetiska och ideologiska förutsättningar. Fokus ligger på barnkulturens rörlighet, det vill säga hur berättelser och gestalter rör sig mellan olika kultur- och medieformer. Du får också studera sambandet mellan den som skapat kulturen och den som upplever den.

Barnkultur_13019998-sagostund.Mostphotos_Photo_Nic72

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök och stor vikt läggs vid egen reflektion och gruppdiskussion.

Under kursen undersöker vi till exempel vad som händer när en berättelse gestaltas i olika kulturformer som böcker, scenkonst, film, spel, appar, kläder och leksaker. Vi introducerar begrepp som transmedialitet, där berättelsen fortsätter att utvecklas i olika medieformer. Du lär dig även om konvergenskultur, där även gränsen mellan producent och konsument upplöses. Vidare undersöker vi hur samtida barnkultur kan främja undervisning inom skola, förskola och fritidshem. Vi studerar hur dagens digitala kultur kan stärka barns demokratiska rättigheter och vi berör även olika konflikter som kan uppstå när olika idéer om medier kolliderar.

 • Kursupplägg

  Kursen ges under vårterminen i period B. Kursen ges som delkurs 2 inom kursen Barnkultur II samt som fristående kurs.

  Undervisning  VT21 på grund av covid-19
  För att minska smittspridningen av coronaviruset sker undervisningen helt webbaserat under första delen av vårterminen. Undervisningen sker till störst del via lärplattformen Athena och e-mötesverktyget Zoom. För detaljerad information se schemat.
  Läs mer: Information till studenter och medarbetare om coronaviruset.
   

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. Studiebesök kan komma att ingå.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig skrivuppgift samt ett reflektionsprotokoll.

  Examinator

  Vårterminen 2021: Malena Janson, malena.janson@barnkultur.su.se

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  www.buv.se/cbk  kan du läsa mer information om vår organisation.

 • Kontakt

  Vid frågor om t ex antagning, utbildningens innehåll, studievägledning eller annat vänligen kontakta: cbk@barnkultur.su.se.