Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barnkultur i samtid

 • 15 hp

Kursen Barnkultur i samtid vänder sig i första hand till redan yrkesverksamma inom sektorerna kultur, barn eller barnkultur. Till dig som exempelvis arbetar som kreatör eller administratör inom det kulturella området eller inom förskola, skola eller fritidshem.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen introducerar, diskuterar och problamatiserar barnkultur som ämnesområde utifrån en rad olika perspektiv, såväl vuxnas som barns.

I kursen ges grundläggande kunskap om dels vuxenproducerad kultur för barn ur ett historiskt- estetiskt perspektiv, dels barns samtida kultur- och mediebruk ur ett användarperspektiv.

Under kursen kommer du få möjlighet att relatera undervisningen till dina egna yrkeserfarenheter.

För mer kursinformation, se Kursbeskriving HT20 (208 Kb)

 

 

 

 

 • Kursupplägg

  Kursen ges på halvfart i period A-D ( 31/8-17/1 2021)

  För mer kursinformation se kursbeskrivning.

  Kursbeskriving HT20 (208 Kb)

   

  Delkurser

  Kursen består av två delkurser:

  • Barnkultur och barndom 7,5 hp
  • Samtida barndom 7,5 hp.

  Delkurs 1, barnkultur och barndom ger kunskap om barnkulturens villkor, förutsättningar och utveckling. Några centrala begrepp är barndom och barnsyn, barnkultur och barns kultur samt kulturarv, makt och tolkningsföreträde.

  Kursen behandlar estetiska uttryck inom barnkultur med betoning på vuxenproducerad kultur för barn under 1900-tal till idag, såsom litteratur, scenkonst, film, musik och visuell kultur.

  Delkurs 2, Samtida barndom, introducerar, diskuterar och problematiserar den kultur som barn möter, använder och producerar i sin vardag idag. Med utgångspunkt i lek, samspel och kamratkulturer i såväl fysisk som digital form, såsom datorspel, internet och sociala medier, möter du olika praktiska exempel för att förstå och kunna analysera barns kulturella vardagsliv.

   

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av webbaserade föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella uppgifter på distans. Den har även tre obligatoriska campusförlagda träffar, i samband med kursstart och kursavslutning.

  Undervising hösten 2020 på grund av corona

  Under höstterminen kommer undervisningen ske webbaserat, men vissa moment som seminarier i mindre grupper kan komma att ske på campus.

  Läs mer på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webbsida om vad som gäller för kursen i höst.

  Läs mer: Information till studenter och medarbetare om coronaviruset.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga hemtentamen samt ett reflektionsprotokoll.

  Examinator

  Ylva Lorentzon, ylva.lorentzon@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  buv.su.se/cbk kan du läsa mer information om vår organisation.

 • Kontakt

  Vid frågor om t ex antagning, utbildningens innehåll, studievägledning eller annat vänligen kontakta: cbk@barnkultur.su.se