Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barnkultur i samtid

Kursen Barnkultur i samtid vänder sig i första hand till redan yrkesverksamma inom sektorerna kultur, barn eller barnkultur. Till dig som exempelvis arbetar som kreatör eller administratör inom det kulturella området eller inom förskola, skola eller fritidshem.

Kursen introducerar, diskuterar och problamatiserar barnkultur som ämnesområde utifrån en rad olika perspektiv, såväl vuxnas som barns.

I kursen ges grundläggande kunskap om dels vuxenproducerad kultur för barn ur ett historiskt- estetiskt perspektiv, dels barns samtida kultur- och mediebruk ur ett användarperspektiv.

Under kursen kommer du få möjlighet att relatera undervisningen till dina egna yrkeserfarenheter.

För mer kursinformation, se Kursbeskriving HT20 (208 Kb)

 

 

 

 

 • Kursupplägg

  Kursen ges på halvfart i period A-D ( 31/8-17/1 2021)

  För mer kursinformation se kursbeskrivning.

  Kursbeskriving HT20 (208 Kb)

   

  Delkurser

  Kursen består av två delkurser:

  • Barnkultur och barndom 7,5 hp
  • Samtida barndom 7,5 hp.

  Delkurs 1, barnkultur och barndom ger kunskap om barnkulturens villkor, förutsättningar och utveckling. Några centrala begrepp är barndom och barnsyn, barnkultur och barns kultur samt kulturarv, makt och tolkningsföreträde.

  Kursen behandlar estetiska uttryck inom barnkultur med betoning på vuxenproducerad kultur för barn under 1900-tal till idag, såsom litteratur, scenkonst, film, musik och visuell kultur.

  Delkurs 2, Samtida barndom, introducerar, diskuterar och problematiserar den kultur som barn möter, använder och producerar i sin vardag idag. Med utgångspunkt i lek, samspel och kamratkulturer i såväl fysisk som digital form, såsom datorspel, internet och sociala medier, möter du olika praktiska exempel för att förstå och kunna analysera barns kulturella vardagsliv.

   

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av webbaserade föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella uppgifter på distans. Den har även tre obligatoriska campusförlagda träffar, i samband med kursstart och kursavslutning.

  Undervising hösten 2020 på grund av corona

  Under höstterminen kommer undervisningen ske webbaserat, men vissa moment som seminarier i mindre grupper kan komma att ske på campus.

  Läs mer på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webbsida om vad som gäller för kursen i höst.

  Läs mer: Information till studenter och medarbetare om coronaviruset.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga hemtentamen samt ett reflektionsprotokoll.

  Examinator

  Ylva Lorentzon, ylva.lorentzon@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  buv.su.se/cbk kan du läsa mer information om vår organisation.

 • Kontakt

  Vid frågor om t ex antagning, utbildningens innehåll, studievägledning eller annat vänligen kontakta: cbk@barnkultur.su.se