Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barnkulturens estetiska uttryck

Kursen erbjuds som valbar kurs i termin 5 på förskollärarprogrammet.

Barn på konstmuseum
Foto: Elena Abrosimova/mostphotos

Barnkultur kan innebära olika saker i olika sammanhang. Barnlitteratur, barnfilm, barnteater och olika slags medier är en slags barnkultur, medan barns eget skapande, deras lek och samspel kan tänkas vara barnkultur ur ett annat perspektiv. Den här kursen handlar i första hand om barnkultur som den konst och kultur som skapas för barn, särskilt för barn i förskoleålder.

Vuxna spelar en viktig roll i att bestämma vad barn får ta del av för kultur, vilka böcker barn får läsa och vilka filmer de får se eller vilka dataspel de får spela exempelvis, och det är också vuxna som skriver böckerna, teaterpjäserna och utformar spelen barn spelar och så vidare. Samtidigt har barn rätt till kultur, i barnkonventionen står att barn har rätt till att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Men hur avgörs vad som är lämpligt för barn att ta del av? Vilken roll spelar barns egna tankar om kultur? Hur spelar barnsyn och kulturarv in i hur både barn och vuxna tänker om den kultur som barn får ta del av?

I den här kursen får du verktyg till att besvara frågor som dessa. Förskolan är en mycket viktig förmedlare av kultur till barn under deras unga år, men hur görs denna förmedling och hur kan förskolans uppdrag diskuteras i relation till den nu lagstadgade rätten till kultur som barn har?

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%) i period D.

  HT21: v. 48-02 (2/12 – 14/1) 

   

  Kursbeskrivning

  Kursbeskrivning BKFÖR1 VT22 (121 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, studiebesök och grupparbete.

   

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift.

   

  Examinator

  HT21: Ylva Lorentzon, e-post: ylva.lorentzon@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  På vår hemsida kan du läsa mer om vår organisation

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta:

  Kursansvarig lärareYlva Lorentzon, e-post: ylva.lorentzon@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta:                                                            

  Kursadministratör: Studentexpeditionen, e-post: cbk@barnkultur.su.se