Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barnkulturens estetiska uttryck

Kursen erbjuds som valbar kurs i termin 5 på förskollärarprogrammet.

Kursen introducerar barnkultur som ämnesområde, och ger insikter i barnkulturbegreppets olika möjliga innebörder. Kursen syftar till att ge kunskap om estetiska uttryck och kultur för barn.

Fokus i kursen ligger på vuxenproducerad kultur för barn i förskoleåldern, i såväl konstnärlig som marknadsorienterad bemärkelse. I kursen analyseras och diskuteras estetiska uttryck och rörelser mellan medier såsom litteratur, scenkonst, film,TV, musik, och visuell kultur. På så vis berör kursen också barns reception av, och möten med estetiska konstnärliga uttryck och kulturarv.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT21: v. 48-02 (2/12 – 14/1) 

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

   

  Fortsatt webbaserad undervisning höstterminen 2021

  Från 1 juni påbörjas en gradvis öppning av Stockholms universitet gällande undervisning och examination. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) har beslutat att ha fortsatt webbaserad undervisning även under första halvan av höstterminen, fram till den 31 oktober 2021.

  Läs mer om Stockholms universitets information och ställningstaganden relaterat till covid-19:

  Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, studiebesök och grupparbete.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift.

  Examinator

  VT21 och HT21: Ylva Lorentzon, ylva.lorentzon@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  På vår hemsida kan du läsa mer om vår organisation

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta:

  Kursansvarig lärare: Malena Janson, epost: malena.janson@barnkultur.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta:                                                            

  Kursadministratör: Studentexpeditionen, e-post: cbk@barnkultur.su.se