Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barnkultur I

 • 30 hp

Är du intresserad av kultur för barn, barns eget skapande och barns upplevelser av kultur? Då är ämnet barnkultur något för dig! Utbildningen ger dig nya perspektiv och förståelse för barnkultur, barns kultur och varför vuxna anser att barn har dålig smak.

Barn_har_Pippidock_i handen_Foto_av_Dimitrion_Sdougkos

Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.
Första halvan av terminen (period A och B) kommer undervisningen ske digitalt/webbaserat, men vissa moment som seminarier i mindre grupper kan komma att ske på campus.

Läs mer på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webbsida om vad som gäller för kursen i höst.

Läs mer: Information till studenter och medarbetare om coronaviruset.

 

Ämnet barnkultur

Synen på barn och barndom förändras och vad som anses vara bra och nyttigt för barn förändras likaså. Vilken kultur som produceras och presenteras för barn beror på vilken barnsyn som är rådande och vilka normer som finns i samhället. Detta kommer vara några av utgångspunkterna för dina studier i ämnet barnkultur.

Utbildning i barnkultur ger dig teoretiska och metodiska verktyg för att studera och analysera estetiska uttryck för barn och barns upplevelser av kultur. Utbildningen är nära knuten till barnkulturell praktik och du får under dina studier göra fältarbete och studiebesök för att studera pågående verksamheter såsom museer och teatrar.

Studier i barnkultur tränar din analytiska förmåga, ditt kritiska tänkande, din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, samt ger dig bred kunskap om barns villkor och god insikt i det samtida kulturlivet.

Barnkultur I

Kursen problematiserar begrepp som barnkultur, barnsyn och barnperspektiv. Du kommer att analysera och kritiskt diskutera estetiska uttryck som teater, dans och litteratur samt problematisera barns lek och kamratkulturer med utgångspunkt i den kultur barn möter i sin vardag.

 

 • Kursupplägg

  Kursen ges höstterminer, period A - D.

   

  Delkurser

  Barnkultur I består av fyra delkurser, de tre första går att läsa som fristående kurser.

  Delkurs 1. Barndom, barnsyn, barnkultur, 7,5 hp

   

  Delkurs 2.  Kultur för barn, 7,5 hp

   

  Delkurs 3. Kultur i barns vardagsliv, 7,5 hp

   

  Delkurs 4. Barnkulturella omgivningar 7,5 hp

  Delkursen ger kunskap om de miljöer och institutioner som barn möter, upplever och skapar kultur inom idag. Kulturutbudet inom skola, fritidshem, förskola, och kulturskola, samt platser som barn besöker på sin fritid, studeras.

  Med utgångspunkt i barnkonventionen och samtida barnkulturpolitik riktas även fokus mot barns olika tillgång till kultur beroende på funktion, etnicitet, socioekonomiska förutsättningar etc.

  Kursen examneras genom ett individuell skriftligt arbete eller "a-uppsats", där studenterna självständigt identifierar och diskuterar en barnkulturell omgivning.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarium, studiebesök, grupphandledning och grupparbeten.

  Examination

  Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter, redovisning av grupparbeten, och examinerande seminarium.

   

  Examinator

  Examinator för barnkultur 1 är: Malena Janson, malena.janson@barnkultur.su.se

  Examinator för delkurserna är:

  Delkurs 1, examinator: Ylva Lorentzon , ylva.lorentzon@buv.su.se

  Delkurs 2, examinator: Malena Janson, malena.janson@barnkultur.su.se

  Delkurs 3, examinator: Margareta Aspán, margareta.aspan@buv.su.se

  Delkurs 4, examinator: Malena Janson, malena.janson@barnkultur.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  buv.su.se/cbk kan du läsa mer information om vår organisation.

   

   

  Karriär

  Studenter som läst barnkultur arbetar exempelvis inom:

  • Teater/scenkonstproduktion
  • Konstpedagogik
  • Tjänstemannayrken såsom: kulturhandläggare
  • museum, bibliotek, bokförlag och liknande

  Några har fortsatt på forskarutbildning i närliggande ämnen.

  Det finns också studenter som läser barnkultur för att bredda sin utbildning, som fortbildning, eller utifrån sitt starka engagemang för fältet.

  Efter kursen

  Om du vill fördjupa dina kurser i ämnet barnkultur så har vi fler kurser på grund- och avancerad nivå.

  Grundnivå

  Barnkultur II, 30 hp

  Barnkultur III, kandidatkurs, 30 hp

  Avancerad nivå

  Magisterprogrammet i barnkultur, 60 hp

  Centrum för barnkulturforskning ger också en tvärvetenskaplig kurs med titeln Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område. Denna riktar sig till dig som är magister -, master- eller forskarstuderande eller som är yrkesverksam inom olika barnrättsrelaterade områden

 • Kontakt

  Vid frågor om t ex antagning, utbildningens innehåll, studievägledning eller annat vänligen kontakta: cbk@barnkultur.su.se