Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barndom, barnsyn, barnkultur

 • 7,5 hp

Kursen introducerar dig till ämnet barnkultur och behandlar centrala begrepp som barnkultur, barnsyn, barndom och barnperspektiv. Kursen berör barndomens historia och kulturarv samt utforskar förhållandet mellan barnkultur och barnsyn i historiskt kontext.

Barndom, barnsyn, barnkultur  kan läsas som en  fristående kurs, men är också en delkurs i Barnkultur 1, 30hp.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  I kursen blandas föreläsningar med seminarier, grupparbeten, samt studiebesök.

  Examination

  Kursen examineras genom en redovisning av grupparbete, samt genom skriftliga individuella uppgifter.

  Examinator

  Ylva Lorentzon, ylva.lorentzon@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  På vår hemsida kan du läsa mer om vår organisation

 • Kontakt