Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barndom, barnsyn, barnkultur

Vad säger kulturarvet om ett samhälles syn på barn? Vilken kultur ska barn ärva – och varför? Detta är några av frågorna som diskuteras i Barndom, barnsyn, barnkultur.

Barn tittar på konst
Foto: Elena Abrosimova/Mostphotos

Kursen introducerar ämnet barnkultur och tar upp begrepp som barnkultur och barnsyn. Kursen har både en samtida och en historisk förankring och i centrum står relationen mellan kultur för barn, pedagogik/filosofi och barndom. Kursen handlar också om frågor som rör barnets rättigheter och maktrelationen mellan barn och vuxna. Under kursen görs ett studiebesök i en verksamhet som studenterna får analysera med hjälp av kursens begrepp.

Barndom, barnsyn, barnkultur  kan läsas som en  fristående kurs, men är också en delkurs i Barnkultur I, 30hp.