Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barndom, barnsyn, barnkultur

Vad säger kulturarvet om ett samhälles syn på barn? Vilken kultur ska barn ärva – och varför? Detta är några av frågorna som diskuteras i Barndom, barnsyn, barnkultur.

Barn tittar på konst
Foto: Elena Abrosimova/Mostphotos

Kursen introducerar ämnet barnkultur och tar upp begrepp som barnkultur och barnsyn. Kursen har både en samtida och en historisk förankring och i centrum står relationen mellan kultur för barn, pedagogik/filosofi och barndom. Kursen handlar också om frågor som rör barnets rättigheter och maktrelationen mellan barn och vuxna. Under kursen görs ett studiebesök i en verksamhet som studenterna får analysera med hjälp av kursens begrepp.

Barndom, barnsyn, barnkultur  kan läsas som en  fristående kurs, men är också en delkurs i Barnkultur I, 30hp.

 

Fortsatt webbaserad undervisning höstterminen 2021

Från 1 juni påbörjas en gradvis öppning av Stockholms universitet gällande undervisning och examination. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) har beslutat att ha fortsatt webbaserad undervisning även under första halvan av höstterminen, fram till den 31 oktober 2021.

Läs mer om Stockholms universitets information och ställningstaganden relaterat till covid-19:

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

 • Kursupplägg

  HT21: v. 35-39 (30/8 – 29/9) 

  Undervisning

  I kursen blandas föreläsningar med seminarier, grupparbeten, samt studiebesök.

  Examination

  Kursen examineras genom en redovisning av grupparbete, samt genom skriftliga individuella uppgifter.

  Examinator

  Ylva Lorentzon, ylva.lorentzon@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  På vår hemsida kan du läsa mer om vår organisation

 • Kontakt