Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kultur i barns vardagsliv

Mello, Minecraft och TikTok… Olika medier är en central del av barns liv, vardag och barndom, och vuxna har ofta starka åsikter om vilken kultur som är bra respektive dålig för barn. Men vad är det egentligen för innehåll barnen tar del av i vardagen? Och vad gör de med innehållet?

Flera barn som tar en selfie i skolkorridor
Foto: Katja Kircher/Mostphotos

I sin vardag möter barn mängder av kultur såsom dataspel, film, tv, musik och bild. I den här kursen kommer du att få studera barns egna aktiviteter och ta del av kultur som barn själva producerar på internet och analysera detta utifrån olika perspektiv på barns lek, samspel och kamratkultur.

Kursen passar dig som har ett intresse av barns vardagsliv och den kultur som barn möter, använder och skapar.

Kultur i barns vardagsliv kan läsas som en fristående kurs, men är också en delkurs i Barnkultur I, 30 hp.

 • Kursupplägg

  HT22: v. 44-02 (31/10 – 15/1)  

   

  Undervisning

  Kursens arbetsformer är nätbaserade seminarier och föreläsningar. För att delta i kursen krävs att denstuderande har tillgång till fungerande internetuppkoppling samt dator (eller motsvarande enhet) medkapacitet för deltagande i videomöten.

  Examination

  Kursen examineras genom en muntlig redovisning samt en individuell skriftlig uppgift.

  Examinator

  Höstterminen 2022: meddelas senare.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

   

  På vår hemsida kan du läsa mer om vår organisation.

 • Kontakt

  Vid frågor om t ex antagning, utbildningens innehåll, studievägledning eller annat vänligen kontakta: cbk@barnkultur.su.se