Kultur i barns vardagsliv, 7,5 hp

Om kursen

Med utgångspunkt i den kultur som barn möter, använder och producerar i sin vardag, såsom dataspel, film/tv, sociala medier, musik och bild problematiseras och diskuteras barns lek, samspel och kamratkulturer. Under kursen möter du olika teoretiska perspektiv och praktiska exempel för att första och kunna analysera barns kulturella vardagsliv.

Kursen utgör delkurs 3 i Barnkultur I, 30 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen