Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kultur i barns vardagsliv

I denna kurs diskuteras och problematiseras barns lek, samspel och kamratkulturer med utgångspunkt i barns vardagskultur.

Under kursen kommer du möta olika teoretiska perspektiv på lek, samspel och kamratkulturer för att förstå och analysera den kultur som barn möter, använder och producerar i sin vardag. Du kommer studera praktiska exempel såsom dataspel, film och tv, sociala medier, musik och bild.

Denna kurs läses helt på distans.

 

Kultur i barns vardagsliv kan läsas som en fristående kurs, men är också en delkurs i Barnkultur I, 30 hp.

 • Kursupplägg

  HT21: v. 44-48 (1/11 – 1/12)  

  Kursbeskrivning HT21 (122 Kb)

  Undervisning

  Kursens arbetsformer är nätbaserade seminarier och föreläsningar. För att delta i kursen krävs att denstuderande har tillgång till fungerande internetuppkoppling samt dator (eller motsvarande enhet) medkapacitet för deltagande i videomöten.

  Examination

  Kursen examineras genom en muntlig redovisning samt en individuell skriftlig uppgift.

  Examinator

  Höstterminen 2021: Margareta Aspan, margareta@buv.su.se och Malena Janson, malena.janson@barnkultur.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

   

  På vår hemsida kan du läsa mer om vår organisation.

 • Kontakt

  Kursansvarig: Margareta Aspán, margareta@buv.su.se

  Kursadministration: cbk@barnkultur.su.se