Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kultur i barns vardagsliv

Med utgångspunkt i den kultur som barn möter och använder i sin vardag genom dataspel, film/tv, sociala medier, musik och bild, diskuteras och problematiseras barns lek, samspel, och kamratkulturer. Under kursen möter du olika teoretiska perspektiv och praktiska exempel för att förstå och kunna analysera barns kulturella vardagsliv.

Kultur i barns vardagsliv kan läsas som en fristående kurs, men är också en delkurs i Barnkultur I, 30 hp.

Undervisningsformer höstterminen 2021
Stockholms universitet har ännu inte fattat beslut om undervisningsformer inför hösten 2021. Institutionen följer Stockholms universitets riktlinjer, som i sin tur följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande begränsningar av folksamlingar för att motverka smitta.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Läs mer på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webbsida om undervisningsformer
 

 • Kursupplägg

  HT21: v. 44-48 (1/11 – 1/12)  
  Kursen består av föreläsningar, seminarier, och grupparbete.

  Undervisning

  Inför varje undervisningstillfälle förväntas man läsa specifik litteratur. Instuderingsfrågor och andra reflektionsuppgifter hjälper dig att komma väl förberedd till föreläsningar och seminarier.

  Vid seminarierna förväntas studenten delta aktivt, eftersom de till stor del
  bygger på samtal parvis, gruppvis och i helgrupp.

  Examination

  Kursen examineras genom en muntlig redovisning samt en individuell skriftlig uppgift.

  Examinator

  Höstterminen 2020: Margareta Aspán, margareta@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

   

  På vår hemsida kan du läsa mer om vår organisation.

 • Kontakt

  Kursansvarig: Margareta Aspán, margareta@buv.su.se

  Kursadministration: cbk@barnkultur.su.se