Go to this page on our english site

Barndomssociologi, intersektionalitet, barnkultur

  • 7,5 hp

Kursen behandlar barndomssociologi och intersektionalitet i relation till barnkultur och ger kunskap om fältens teoretiska och metodiska principer. Tonvikt läggs på barndom som socialt konstruerat och undersöker dess relation till andra sociala kategoriseringar. De teoretiska perspektiven appliceras på barnkulturella exempel främst i relation till den kultur barn och unga möter och interagerar med i vardagen.

Kursen utgör delkurs 1 i Barnkultur II, 30 hp.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen