Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barndomssociologi, intersektionalitet, barnkultur

Kursen behandlar barndomssociologi och intersektionalitet i relation till barnkultur och ger kunskap om fältens teoretiska och metodiska principer. Tonvikt läggs på barndom som socialt konstruerat och undersöker dess relation till andra sociala kategoriseringar.

Barn har springtävling.

De teoretiska perspektiven appliceras på barnkulturella exempel främst i relation till den kultur barn och unga möter och interagerar med i vardagen. Kursen utgör delkurs 1 i Barnkultur II, 30 hp.

 • Kursupplägg

  Kursen ges vårterminer på heltid (100%).

  VT21: 18/1 - 17/2

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt grupparbete.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift.

  Examinator

  Vårterminen 2021: Ylva Lorentzon, ylva.lorentzon@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  www.buv.se/cbk  kan du läsa mer information om vår organisation.

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig och examinator: Ylva Lorentzon, ylva.lorentzon@buv.su.se

  Kursadministratör/Studievägledning: cbk@barnkultur.su.se

  Hitta till oss

  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.