Magisterprogram i Barnkultur, 60 hp

Programmets övergripande mål är att erbjuda en tvärvetenskapligt orienterad utbildning om barnkultur med en tydlig förankring i det omgivande samhället. Utbildningen syftar till att presentera och diskutera aktuella forskningsfält, teoretiska ansatser och fördjupade metodinriktningar relevanta för ämnesområdet barnkultur, ge vidgade och fördjupade kunskaper kring ett självvalt forskningsområde samt utveckla förmågan att tillämpa vetenskaplig metodik genom ett självständigt uppsatsarbete om 15 hp. Dessutom ger utbildningen möjlighet till en praktikperiod motsvarande 15hp.

I programmet ingår följande kurser:

- Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7,5 hp

- Teori och metod i barnkulturforskning, 7,5 hp

- Fördjupningsstudium i barnkultur, 7,5 hp

- Barnets bästa i barnkulturen, 7,5 hp

- Självständigt arbete inom barnkultur, 15 hp

samt

- Handledd praktik inom barnkulturområdet, 15 hp

eller

- kurser om 15 hp valda i samråd med föreståndare för Centrum för barnkulturforskning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen