Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område

Kursen introducerar, belyser och problematiserar begreppet ”barnets rättigheter” med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter, utifrån ett flertal discipliner och ämnesinriktningar så som barnkultur, barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik, psykologi, socialantropologi och estetiska vetenskaper.

34360392-happy-little-kid-boy-in-yellow-rain-boots-playing-with. Mostphotos_Irina Schmidt.jpg

I kursen belyses barns vardagsliv, från barns kamratrelationer och barndomens institutionalisering, till barn i utsatta situationer genom att ställa frågor om barnets rättigheter. Olika syn på barn problematiseras i relation till barn som rättighetsbärare.

Kursen ges som fristående kurs men ges även inom Magisterprogrammet i barnkultur samt inom Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap.

Information med anledning av Covid-19

Vårterminen 2021 sker all undervisning nätbaserat med anledning av situationen med Covid-19. Information om undervisningsformer för höstterminen 2021 meddelas senare under våren.

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19

 • Kursupplägg

  För mer information om kursen, se kursbeskriving.

  Kursbeskrivning HT20 (198 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier.

  På grund av situationen med covid-19 så kan undervisningen komma vara webbaserad under höstterminen 2021. Mer information kommer senare under vårterminen.

  Undervisning på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig individuell examinationsuppgift.

  Examinator

  Höstterminen 2021: Margareta Aspán, margareta.aspan@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  www.buv.se/cbk  kan du läsa mer information om vår organisation.

 • Kontakt

  Kursansvarig: Margareta Aspán, margareta.aspan@buv.su.se

  Kursadministration: studentexpeditionen, cbk@barnkultur.su.se