Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7,5 hp

Om kursen

Kursen introducerar, belyser och problematiserar begreppet ”barnets rättigheter” med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter och utifrån ett flertal discipliner och ämnesinriktningar som barnkultur, barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik, psykologi, socialantropologi och estetiska vetenskaper.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen