Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område

Kursen introducerar, belyser och problematiserar begreppet ”barnets rättigheter” med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter, utifrån ett flertal discipliner och ämnesinriktningar så som barnkultur, barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik, psykologi, socialantropologi och estetiska vetenskaper.

34360392-happy-little-kid-boy-in-yellow-rain-boots-playing-with. Mostphotos_Irina Schmidt.jpg

I kursen belyses barns vardagsliv, från barns kamratrelationer och barndomens institutionalisering, till barn i utsatta situationer genom att ställa frågor om barnets rättigheter. Olika syn på barn problematiseras i relation till barn som rättighetsbärare.

Kursen ges som fristående kurs men ges även inom Magisterprogrammet i barnkultur samt inom Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap.

Fortsatt webbaserad undervisning höstterminen 2021

Från 1 juni påbörjas en gradvis öppning av Stockholms universitet gällande undervisning och examination. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) har beslutat att ha fortsatt webbaserad undervisning även under första halvan av höstterminen, fram till den 31 oktober 2021.

Läs mer om Stockholms universitets information och ställningstaganden relaterat till covid-19:

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

 • Kursupplägg

  HT21: v. 39-43 (30/9 – 29/10) 
  För mer information om kursen, se kursbeskriving.

  Kursbeskrivning HT20 (198 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig individuell examinationsuppgift.

  Examinator

  Höstterminen 2021: Margareta Aspán, margareta.aspan@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  www.buv.se/cbk  kan du läsa mer information om vår organisation.

 • Kontakt

  Kursansvarig: Margareta Aspán, margareta.aspan@buv.su.se

  Kursadministration: studentexpeditionen, cbk@barnkultur.su.se