Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område

 • 7,5 hp

Kursen introducerar, belyser och problematiserar begreppet ”barnets rättigheter” med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter, utifrån ett flertal discipliner och ämnesinriktningar så som barnkultur, barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik, psykologi, socialantropologi och estetiska vetenskaper.

34360392-happy-little-kid-boy-in-yellow-rain-boots-playing-with. Mostphotos_Irina Schmidt.jpg

Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.
Första halvan av terminen (terminsdel A och B) kommer undervisningen ske digitalt/webbaserat, men vissa moment som seminarier i mindre grupper kan komma att ske på campus.

Läs mer på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webbsida om vad som gäller för kursen i höst.

Läs mer: Information till studenter och medarbetare om coronaviruset.

 

I kursen belyses barns vardagsliv - från barns kamratrelationer, barndomens institutionalisering, till barn i utsatta situationer - genom att anlägga frågor om barnets rättigheter. Olika barnsyner problematiseras i relation till barn som rättighetsbärare.

Kursen ges som fristående kurs men ges även inom magisterprogrammet i barnkultur, samt inom masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap, vid Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

 • Kursupplägg

  För mer information om kursen, se kursbeskriving.

  Kursbeskrivning HT20 (275 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig individuell examinationsuppgift.

  Examinator

  Margareta Aspán, margareta.aspan@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  www.buv.se/cbk  kan du läsa mer information om vår organisation.

 • Kontakt

  Kursansvarig: Margareta Aspán, margareta.aspan@buv.su.se

  Kursadministration: studentexpeditionen, cbk@barnkultur.su.se