Barnets bästa i barnkulturen, 7,5 hp

Om kursen

Kursen diskuterar och problematiserar begreppen barnets bästa, barnperspektiv, delaktighet och barnsyn, med särskild inriktning på ämnesområdet barnkultur. Olika teoretiska perspektiv och förhållningssätt med anknytning till ämnesområdet barnkultur studeras och tillämpas i en tvärvetenskaplig ansats vilken löper som en röd tråd genom kursen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen