Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barnets bästa i barnkulturen

"Detta är för barnets bästa!" – har du hört den förut? I den här kursen diskuteras och problematiseras begrepp som "barnets bästa", "barnperspektiv" och "delaktighet" och hur de används som retoriska resurser inom policy och kulturpolitik.

 Flicka i superhjältedräkt
Foto: Sunny Studio/mostphotos

 Vi tar upp olika teoretiska perspektiv och förhållningssätt med anknytning till ämnesområdet barnkultur och undersöker hur de tillämpas på olika arenor. Synsätt på barnets rättigheter belyses ur kursens genomgående tvärvetenskapliga perspektiv.

Barnets bästa i barnkulturen är en fortsättning på kursen Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område 7.5 hp. Kursen ges som fristående kurs men ingår också i Magisterprogram i barnkultur samt i Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.