Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barnets bästa i barnkulturen

"Detta är för barnets bästa!" – har du hört den förut? I den här kursen diskuteras och problematiseras begrepp som "barnets bästa", "barnperspektiv" och "delaktighet" och hur de används som retoriska resurser inom policy och kulturpolitik.

 Flicka i superhjältedräkt
Foto: Sunny Studio/mostphotos

Vi fördjupar oss i teoretiska perspektiv på begreppen barnperspektiv, delaktighet och barnets bästa och undersöker vilken roll de får spela retoriskt inom policy i relation till olika arenor, som kulturpolitikens, museernas, skolans eller kulturskolans exempelvis. Vad innebär egentligen barnperspektiv inom museiverksamhet eller teater? Vilken innebörd får delaktighet inom kulturskolan? Denna typ av frågor arbetar vi med under kursen genom att diskutera och analysera policy i olika former som styrdokument, strategiska planer och liknande. Studenterna ges möjlighet att fördjupa sig inom ett avgränsat område under kursen.

Barnets bästa i barnkulturen är en fortsättning på kursen Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område 7.5 hp. Kursen ges som fristående kurs men ingår också i Magisterprogram i barnkultur samt i Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.