Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område

Kursen introducerar, belyser och problematiserar begreppet ”barnets rättigheter” med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter, utifrån ett flertal discipliner och ämnesinriktningar så som barnkultur, barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik, psykologi, socialantropologi och estetiska vetenskaper.

I kursen belyses barns vardagsliv - från barns kamratrelationer, barndomens institutionalisering, till barn i utsatta situationer - genom att anlägga frågor om barnets rättigheter. Olika barnsyner problematiseras i relation till barn som rättighetsbärare.

Kursen ges endast för Masterprogrammet i förskoledidaktik på Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

På höstterminerna ges kursen även som campusförlagd, fristående kurs och inom magisterprogrammet i barnkultur samt inom masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap, vid Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen. Då under kurskod BKK001.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på vårterminen, halvfart, distans, period A-B.

  För mer information om kursen, se kursbeskrivningen som blir tillgänglig här senast en månad innan kursstart.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig individuell examinationsuppgift.

  Examinator

  Margareta Aspán, margareta.aspan@buv.su.se

 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  www.buv.se/cbk kan du läsa mer information om vår organisation.

 • Kontakt

  Kursansvarig: Margareta Aspán, margareta.aspan@buv.su.se

  Kursadministration: Studentexpeditionen, cbk@barnkultur.su.se