Go to this page on our english site

Fåglars systematik, ekologi och beteende, orienteringskurs

  • 7,5 hp

Fåglars liv fascinerar. De har koloniserat de flesta områden på jorden och uppvisar anpassningar till vitt skilda livsbetingelser. Forskning på fåglar har bidragit till mycket av den kunskap vi har om djurs evolution, ekologi och beteende. Detta och mycket annat, bl. a fältmoment med ringmärkning och studiebesök i Naturhistoriska Riksmuseets samlingar ingår i kursen. Undervisningen kommer troligtvis ske på tisdagar mellan 18.00-20.30 under hösten.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen