Go to this page on our english site

Världens eko, orienteringskurs

 • 7,5 hp

Världens Eko är en populär introduktionskurs om hållbar utveckling som utmanar din världsbild och ger dig möjlighet att agera. Vi väjer inte för de komplexa frågorna.

Jorden blir allt trängre och konflikterna om de begränsade resurserna allt fler. Världens eko är en kurs som vågar ta upp de komplexa framtidsfrågorna om utveckling och miljö, media och politik. Om människa och natur. Vilka är vinnarna och förlorarna? Vilka handlingar är av godo och vilka är av ondo i en värld som blir allt mer komplex? Vad har vattenbrist, världshandel, global hälsa, tillväxt, klimatförändring, rättvisa, biologisk mångfald och bistånd egentligen med oss att göra?

På grund av den rådande situationen och osäkerheten inför framtiden kommer kursen hösten 2020 att ges på distans.

 • Kursupplägg

  Kursen belyser olika perspektiv på hållbar utveckling. Olika föreläsare introducerar studenterna till miljö- och utvecklingsproblematiken utifrån ett ämnesmässigt brett perspektiv.

  På grund av den rådande situationen och osäkerheten inför framtiden kommer kursen hösten 2020 att ges på distans.

  Undervisning

  Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier.

  Förväntade studieresultat

  Efter avklarad kurs skall studenten kunna: 1) redogöra för olika synsätt på och definitioner av hållbar utveckling 2) beskriva miljökonflikter utifrån olika perspektiv och 3) analysera en frågeställning med hjälp av teorier och perspektiv från olika discipliner.

  Examination

  Examinationen består av obligatoriska moment, löpande frågor på kurslitteraturen och en avslutande hemtentamen i form av en kortare uppsats.

  Examinator

  David Fagerlind

  E-mail: david.fagerlind@su.se

  Tel: +46 8 674 7836 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Allt material finns på tillgängligt på kursens Athena-sida.

 • Mer information

  Du kan läsa mer om Världens Eko på SRC:s hemsida.

 • Kontakt

  Kansliet

  info.big@su.se
  För mer kontaktuppgifter och information se kansliet.

  Studievägledare

  Lisa Weingartner, elisabet.weingartner@su.se

  För mer kontaktuppgifter och information se studievägledning.

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen