Gener, celler och populationer, 15 hp

Om kursen

Biologisk variation från dess minsta bestånddelar till populationsnivån tas upp. Cell-, mikro-, och molekylärbiologi, genetik, populationsgenetik, bevarandebiologi och statistik ingår. Cellens grundläggande processer och uppbyggnad, mikroorganismers diversitet och roll i miljön beskrivs, liksom processer som styr populationers utveckling, överlevnad och bevarande. Kursen ingår i kandidatprogrammet i biogeovetenskap, men kan också läsas som fristående kurs i mån av plats. Kursen ges januari -mars.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen