Go to this page on our english site

Moss- och lavfloristik med inventeringsmetodik

  • 6 hp

Kursen behandlar den mellansvenska moss- och lavfloran. Studenterna tränas i fält-och labidentifiering. Undervisningen består av föreläsningar, exkursioner, bestämningsarbete, samt en inventeringsuppgift. Kursen ingår i kandidatprogrammet i biogeovetenskap, men kan även läsas som fristående kurs i mån av plats. Kursen ges augusti - september.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen