Go to this page on our english site

Floristik

  • 5 hp

Kursen behandlar de vanligaste växterna i mellansverige. Du får lära dig att utan hjälpmedel identifiera en begränsad mängd kärlväxter och med hjälp av bestämningslitteratur identifiera de övriga. Kursen ges direkt efter ordinarie vårtermin 10-28 juni och består huvudsakligen av obligatoriska heldagsexkursioner förlagda till olika biotoper i Stockholmsområdet. Kursen ingår i kandidatprogrammen i biologi, biogeovetenskap, marinbiologi samt i ämneslärarprogrammet för blivande biologilärare, men kan också läsas som fristående kurs för att komplettera ämnesbehörigheten till biologilärare.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen