Organismernas mångfald och fylogeni, 15 hp

Om kursen

Kursen ger en översikt över organismvärlden; såväl växter och djur som övriga organismer. Deras olika egenskaper, såsom byggnad och levnadssätt samt deras fylogenetiska samband, tas upp. De olika organismgrupperna studeras även praktiskt, inklusive dissektioner av djur. Kursen ingår i kandidatprogrammen i biogeo vetenskap, biologi och marinbiologi samt i ämneslärarrogrammet, men kan också läsas som fristående kurs.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen