Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till biologisk statistik

Kursen behandlar statistikens roll inom biologisk forskning och annan verksamhet.

Grundläggande sannolikhetslära, deskriptiv statistik och relationen mellan population och stickprov tas upp, liksom olika fördelningar och hypotesprövningens grunder. Kursen ingår i kandidatprogrammen i biologi, marinbiologi och molekylärbiologi.

Hösten 2021 kommer kursen att ges på distans.

 • Kursupplägg

  Kursen kommer under HT20 att ges helt på distans.

  Du behöver en dator med Excel installerat på denna kurs.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar och datorlaborationer. Deltagande i övningar, datorlaborationer och därmed integrerad gruppundervisning är obligatoriskt.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten 1) kunna beskriva statistikens roll och betydelse inom biologisk verksamhet och forskning, 2) visa insikter i grundläggande statistiska tankesätt och viss terminologi samt förståelse för stokastiska betraktelsesätt och innebörden av statistisk hypotesprövning, och 3) kunna utföra några grundläggande statistiska tester.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov. Genomförande av projektarbete inklusive skriftlig och muntlig redovisning därav är obligatoriskt.

   

  Examinator

  Linda Laikre

  E-mail: linda.laikre@popgen@su.se

  Tel: +46 8 16 4283

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kansliet

  info.big@su.se
  För mer kontaktuppgifter och information se kansliet.

  Studievägledare

  Lisa Weingartner, elisabet.weingartner@su.se

  För mer kontaktuppgifter och information se studievägledning.

  Studentexpedition
  Studievägledare grundnivå