Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till biologisk statistik

  • 3 hp

Kursen behandlar statistikens roll inom biologisk forskning och annan verksamhet.

Grundläggande sannolikhetslära, deskriptiv statistik och relationen mellan population och stickprov tas upp, liksom olika fördelningar och hypotesprövningens grunder. Kursen ingår i kandidatprogrammen i biologi, marinbiologi och molekylärbiologi.