Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till biologisk statistik

Kursen behandlar statistikens roll inom biologisk forskning och annan verksamhet.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Grundläggande sannolikhetslära, deskriptiv statistik och relationen mellan population och stickprov tas upp, liksom olika fördelningar och hypotesprövningens grunder. Kursen ingår i kandidatprogrammen i biologi, marinbiologi och molekylärbiologi.

 • Kursupplägg

  Kursen kommer under HT20 att ges helt på distans.

  Du behöver en dator med Excel installerat på denna kurs.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar och datorlaborationer. Deltagande i övningar, datorlaborationer och därmed integrerad gruppundervisning är obligatoriskt.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten 1) kunna beskriva statistikens roll och betydelse inom biologisk verksamhet och forskning, 2) visa insikter i grundläggande statistiska tankesätt och viss terminologi samt förståelse för stokastiska betraktelsesätt och innebörden av statistisk hypotesprövning, och 3) kunna utföra några grundläggande statistiska tester.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov. Genomförande av projektarbete inklusive skriftlig och muntlig redovisning därav är obligatoriskt.

   

  Examinator

  Linda Laikre

  E-mail: linda.laikre@popgen@su.se

  Tel: +46 8 16 4283

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kansliet

  info.big@su.se
  För mer kontaktuppgifter och information se kansliet.

  Studievägledare

  Lisa Weingartner, elisabet.weingartner@su.se

  För mer kontaktuppgifter och information se studievägledning.

  Studentexpedition
  Studievägledning grundnivå