Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Organismernas mångfald och fylogeni

  • 15 hp

Kursen ger en översikt över organismvärlden; såväl växter och djur som övriga organismer. Deras olika egenskaper, såsom byggnad och levnadssätt samt deras fylogenetiska samband, tas upp. De olika organismgrupperna studeras även praktiskt, inklusive dissektioner av djur. Kursen ingår i kandidatprogrammet i biogeovetenskap.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.