Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistik för biologer I

Kursen behandlar statistikens roll inom biologin.

Ämnen som behandlas är populationer och stickprov, grundläggande deskriptivstatistik, sannolikhetslära, statistiska fördelningar, hypotesprövning, grundläggande statistiska tester och val av statistiska tester.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, datorlaborationer och gruppövningar.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna 1) beskriva statistikens roll och betydelse inom biologisk verksamhet och forskning, 2) visa insikter i grundläggande statistiska tankesätt och viss terminologi samt visa förståelse för stokastiska betraktelsesätt, 3) beskriva innebörden av hypotesprövning, 4) utföra och tolka resultaten från grundläggande statistiska tester och 5) välja statistisk metod för basala typer av frågeställningar.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov.

  Examinator

  Linda Laikre

  E-mail: linda.laikre@popgen@su.se

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning grundnivå