Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistik för biologer I

Kursen behandlar statistikens roll inom biologin.

Ämnen som behandlas är populationer och stickprov, grundläggande deskriptivstatistik, sannolikhetslära, statistiska fördelningar, hypotesprövning, grundläggande statistiska tester och val av statistiska tester.

Under hösten 2021 kommer kursen att ges på distans.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, datorlaborationer och gruppövningar.

  Förväntade studieresultat

  Du hittar de förväntade studieresultaten i kursplanen, se länk till höger på sidan.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov.

  Examinator

  Linda Laikre

  E-mail: linda.laikre@popgen@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Steve McKillup. Statistics Explained. An introductory guide for life scientists. 2nd edition. Cambridge University Press 2012.

   

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning grundnivå