Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Cell- och molekylärbiologi

Kursen integrerar molekylär cellbiologi, genetik och mikrobiologi.

Kursen behandlar cellers och virus struktur samt funktionen av centrala beståndsdelar hos bakterier, arkéer, eukaryoter och virus. Du får lära dig hur gener fungerar, samverkar och nedärvs. Du får också en viss färdighet i molekylärbiologiska, genetiska, mikrobiologiska och cellbiologiska metoder samt i experimentell planering och kritisk resultatanalys. Målet är att du även ska få en viss insikt om betydelsen av molekylär cellbiologi, genetik och mikrobiologi i samhället. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av föreläsningar, laborativt arbete, gruppdiskussioner, räkneövningar och skrivuppgifter.

  Examinator

  Nelson Gekara

  E-mail: nelson.gekara@su.se

  Tel: +46 8 16 4189

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Carlson, K. et al. Introduktion till mikrobiologi. 3:e uppl. Studentlitteratur 2017.

  Cooper, G. & Hausman, R. The Cell: A Molecular Approach. 8:e uppl. ASM Press and Sinauer Associates, Inc. 2015.

  Pierce, B.A. Genetics Essentials: Concepts and Connections. 4:e uppl. Macmillan education. W. H. Freeman and Company, 2018.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Du som blir antagen till CMB 27 hp kommer också ha möjlighet att direkt efter avslutad kurs läsa Introduktion till biologisk statistik 3 hp (mer info ges vid kursstart).

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning grundnivå