Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Cell- och molekylärbiologi

  • 27 hp

Kursen integrerar molekylär cellbiologi, genetik och mikrobiologi. Kursen behandlar cellers och virus struktur samt funktionen av centrala beståndsdelar hos bakterier, arkéer, eukaryoter och virus. Du får lära dig hur gener fungerar, samverkar och nedärvs. Du får också en viss färdighet i molekylärbiologiska, genetiska, mikrobiologiska och cellbiologiska metoder samt i experimentell planering och kritisk resultatanalys. Målet är att du även ska få en viss insikt om betydelsen av molekylär cellbiologi, genetik och mikrobiologi i samhället. Kursen består av föreläsningar, laborativt arbete, gruppdiskussioner, räkneövningar och skrivuppgifter. Du som blir antagen till CMB 27 hp kommer också ha möjlighet att direkt efter avslutad kurs läsa Introduktion till biologisk statistik 3 hp (mer info ges vid kursstart). Kurserna ingår i kandidatprogrammen i biologi, marinbiologi och molekylärbiologi, men kan också läsas som fristående kurser i mån av plats.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.