Cell- och molekylärbiologi, 27 hp

Om kursen

Kursen integrerar molekylär cellbiologi, genetik och mikrobiologi. Kursen behandlar cellers och virus struktur samt funktionen av centrala beståndsdelar hos bakterier, arkéer, eukaryoter och virus. Du får lära dig hur gener fungerar, samverkar och nedärvs. Du får också en viss färdighet i molekylärbiologiska, genetiska, mikrobiologiska och cellbiologiska metoder samt i experimentell planering och kritisk resultatanalys. Målet är att du även ska få en viss insikt om betydelsen av molekylär cellbiologi, genetik och mikrobiologi i samhället. Kursen består av föreläsningar, laborativt arbete, gruppdiskussioner, räkneövningar och skrivuppgifter. Du som blir antagen till CMB 27 hp kommer också ha möjlighet att direkt efter avslutad kurs läsa Introduktion till biologisk statistik 3 hp (mer info ges vid kursstart). Kurserna ingår i kandidatprogrammen i biologi, marinbiologi och molekylärbiologi, men kan också läsas som fristående kurser i mån av plats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen