Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskap om hållbar utveckling I

Kursen presenterar hur biosfären, den väv av liv som omger vår planet, både påverkas av mänskliga aktiviteter och är en förutsättning för dessa.

Kursen introducerar Earth system science, olika perspektiv påhållbar utveckling, och vad dessa betyder för företag och företagande.

Denna kurs ges på engelska. För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.