Go to this page on our english site

Kärlväxtfloristik

  • 7,5 hp

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i kärlväxtfloristik, vilket inkluderar artkunskap, färdighet i att använda floristisk bestämningslitteratur samt kunskap om variation och problem inom kritiska växtgrupper. Kursen är förlagd i fält i ca två veckor vecka 27-28 och startar vecka 26.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen