Biologisk statistik I, 7,5 hp

Om kursen

Kursen omfattar grundläggande biologisk statistik; deskriptiv statistik, försöksplanering och hypotesprövning. Målsättningen med kursen är att lära ut kunskaper som möjliggör basal försöksplanering och datainsamling samt beskrivning och analys av biologiska data. Kursen ges januari-februari.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen