Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Biologisk statistik I

  • 7,5 hp

Kursen omfattar grundläggande biologisk statistik; deskriptiv statistik, försöksplanering och hypotesprövning. Målsättningen med kursen är att lära ut kunskaper som möjliggör basal försöksplanering och datainsamling samt beskrivning och analys av biologiska data. Kursen ges januari-februari.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.