Go to this page on our english site

Biologisk statistik I

  • 7,5 hp

Kursen omfattar grundläggande biologisk statistik; deskriptiv statistik, försöksplanering och hypotesprövning. Målsättningen med kursen är att lära ut kunskaper som möjliggör basal försöksplanering och datainsamling samt beskrivning och analys av biologiska data. Kursen ges januari-februari.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen