Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Marinbiologi

Denna sommarkurs ger en praktisk och teoretisk introduktion till marinbiologi.

Mesta tiden ägnas åt fältstudier på Västkusten (Tjärnö) och i Östersjön (Askö). Marinekologin studeras på organism-, populations- och ekosystemnivå, innefattande biologiska interaktioner, ekofysiologi, energiflöden, samt effekter av naturliga och mänskliga störningar. Kursen ges under sommaren, juni - augusti.

Läs mer på kursens engelska sida