Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Marinbiologi

  • 15 hp

Denna sommarkurs ger en praktisk och teoretisk introduktion till marinbiologi.

Mesta tiden ägnas åt fältstudier på Västkusten (Tjärnö) och i Östersjön (Askö). Marinekologin studeras på organism-, populations- och ekosystemnivå, innefattande biologiska interaktioner, ekofysiologi, energiflöden, samt effekter av naturliga och mänskliga störningar. Kursen ges under sommaren, juni - augusti.

Läs mer på kursens engelska sida

På grund av den rådande situationen går kursen helt på distans sommaren 2020. Detaljerad information från kursledarna finns i Athena.