Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Marinbiologi

Denna sommarkurs ger en praktisk och teoretisk introduktion till marinbiologi.

Mesta tiden ägnas åt fältstudier på Västkusten (Tjärnö) och i Östersjön (Askö). Marinekologin studeras på organism-, populations- och ekosystemnivå, innefattande biologiska interaktioner, ekofysiologi, energiflöden, samt effekter av naturliga och mänskliga störningar.

2021: Kursen ges under sommaren, 21:a juni - 20:e augusti (dessa datum är de korrekta datumen, datumen angivna till höger på denna sida är det inte). Vi planerar att hålla kursen i fält och kommer att följa rekommendationerna gällande covid för säkert arbete på Tjärnö och Askö. Om läget försämras kommer vi dock kanske behöva genomföra delar eller hela kursen på distans.

Läs mer på kursens engelska sida