Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ekotoxikologi

Kursen ger kunskaper om effekter av miljögifter i tempererade och tropiska områden.

Den ger en god förståelse om hur miljögifter transporteras i miljön, om upptag i organismer och effekter på individ, populations och ekosystemnivå. På kursen tränar vi på att både praktiskt och teoretiskt angripa miljöproblem.

För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.