Etologi I, 15 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper inom hela det etologiska ämnesområdet; som inlärning, beteendeontogeni, fortplantningsbeteenden, anti-predationsbeteenden och sociala beteenden. Kursen innehåller även ett längre praktiskt moment, där du tillsammans med andra studenter genomför en beteendestudie på djur vilken redovisas i en skriftlig rapport (och muntligen). Kursen ges januari - mars och kan komma att ges på svenska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen