Go to this page on our english site

Etologi I

  • 15 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper inom hela det etologiska ämnesområdet; som inlärning, beteendeontogeni, fortplantningsbeteenden, anti-predationsbeteenden och sociala beteenden.

Kursen innehåller ett längre praktiskt moment, där du tillsammans med andra studenter genomför en beteendestudie på djur vilken redovisas i en skriftlig rapport och muntligt.

Läs mer på kursens engelska sida

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen