Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningspraktik i biologi

  • 15 hp

Huvudsyftet med forskningspraktiken är att du skall få möjlighet att praktisera på Stockholms universitet i en forskargrupp som bedriver biologisk, marinbiologisk eller molekylärbiologisk forskning. Du skall få möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper och färdigheter som du har fått under din tidigare utbildning och lära dig planera, dokumentera, och presentera din forskningsuppgift. Du måste innan praktiken påbörjas hitta en handledare vid någon av de biologiska institutionerna vid SU, sedan ska handledaren godkännas och en plan för praktikarbetet upprättas.

Kursen ges både höst- och vårtermin, samt på sommaren, och kan genomföras både på engelska och svenska.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.