Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Analys och presentation av biologiska data

  • 7,5 hp

Under kursen tränas praktisk användning av biologisk statistik, inklusive försöksplanering, databehandling och hypotesprövning. Vidare ingår informationssökning, vetenskaplig publicering samt skriftlig och muntlig presentationsteknik. Kursen ger teoretiska och praktiska "verktyg" inför fördjupade studier på master- och forskarutbildningsnivå samt för biologiskt arbete utanför universitetet. Kursen ges februari - mars.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.