Zoologi - anatomi och funktion, 15 hp

Om kursen

Kursen ger insikter i hur djur är byggda och fungerar. Kursen är komparativ och tar upp både morfologi och fysiologi hos funktionella system (t,ex sinnen, nervsystem och reproduktion) hos olika djur i relation till deras levnadssätt och fylogeni. Histologi och studier av marina djur på västkusten ingår. Kursen ges september - november och kan komma att ges på svenska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen