Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sinnesbiologi

Kursen behandlar sinnena och sinnesorganen hos olika djurgrupper.

Allt från ett stimulus fysiska egenskaper, sinnesorganens molekylära funktioner, hjärnans kodning av stimuli till hur djuren använder sinnena för olika beteenden som kommunikation och navigation behandlas. Stor vikt läggs vid jämförelser mellan olika djurgrupper samt evolution och utveckling av sinnesorganen. Kursen består av föreläsningar, laborativt arbete, seminarier samt projektarbete. Kursen ges på engelska. För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.