Go to this page on our english site

Sinnesbiologi

  • 15 hp

Kursen behandlar sinnena och sinnesorganen hos olika djurgrupper. Allt från ett stimulus fysiska egenskaper, sinnesorganens molekylära funktioner, hjärnans kodning av stimuli till hur djuren använder sinnena för olika beteenden som kommunikation och navigation behandlas. Stor vikt läggs vid jämförelser mellan olika djurgrupper samt evolution och utveckling av sinnesorganen. Kursen består av föreläsningar, laborativt arbete, seminarier samt projektarbete.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen