Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningspraktik i biologi I

Med forskningspraktik i biologi kan du fördjupa din förståelse för hur vetenskapliga studier bedrivs. Genom att delta i det dagliga arbetet får du en insikt i hur verksamheten ser ut vid en biologisk institution.

I forskningspraktik i biologi styr du själv till stor del vad du lär dig, genom att välja handledare och uppgift utifrån ditt egna intresse. Målet är att du ska kunna genomföra de praktiska och/eller teoretiska uppgifter som ni kommer överens om. Du ska även kunna planera och dokumentera ditt arbete på ett bra sätt. Viktiga förmågor såväl för dina fortsatta studier som framtida arbete.

Information till antagna sommarterminen 2023

Välkommen till sommarstudier vid BIG! Informationen nedan är viktig för att du ska säkerställa att du får behålla din plats, läs den noga och hör av dig om du har frågor.

Det är ditt ansvar att se till att du är registrerad på rätt kurs. Om du inte registrerar dig så kan din plats gå till en reserv (se Registrering). I god tid innan sista registreringsdag måste du kontrollera om du är behörig med villkor. Om du har villkor kan du inte registrera dig (se Behörig med villkor). Vill du inte ha platsen är det dock viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt, så någon annan kan få chansen att gå kursen (se Lämna återbud). Se även information nedan till dig med funktionsnedsättning eller som är reservplacerad.

Behörig med villkor

Om du inte uppfyllde alla behörighetskraven för kursen när du ansökte så är du behörig med villkor. Det framgår i ditt antagningsbesked från Antagning.se om du är behörig med villkor. I så fall kan du inte registrera dig eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet.

Kontrollera kraven under "Särskild behörighet" här på kurssidan. För att vara behörig måste alla krav vara godkända.

Så fort du uppfyller kraven så skickar du ett meddelande till studentexpeditionen med följande information:

 • Ämnesrad: Villkor
 • Ditt namn
 • Vilken/vilka kurs(er) du är antagen till

Har du frågor kring ditt villkor kan du kontakta studentexpeditionen.

Läs om behörighet

Registrering

På våra kurser gäller generellt webbregistrering. För att kunna webbregistrera dig måste ditt studentkonto vara aktiverat och eventuella villkor bedömda (se ovan). För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig inom registreringsperioden.

Registreringsperioder sommaren 2023:

 • Registrering för samtliga kurser öppnar 8e maj och stänger söndagen ca en vecka innan kursstart.
 • Praktik, forskningspraktik och examensarbeten på avancerad nivå är öppna för registrering hela terminen (se mer nedan).

Om du har problem att registrera dig ska du kontakta vår studentexpedition innan sista registreringsdag. Annars förlorar du platsen på kursen.

Webbregistrera dig här

Praktik, forskningspraktik och examensarbete

Du som skickade in din arbetsplan för praktik och forskningspraktik eller din forskningsidé för examensarbete avancerad nivå enligt utsatt tid och har fått den godkänd har blivit antagen till kursen och kan registrera dig, förutsatt att du uppfyller eventuella villkor (se "Behörig med villkor" ovan). Du som skickat in arbetsplan/forskningsidé efter utsatt tid har reservplacerats och antas så fort den godkänts. Om du ännu inte skickat in din arbetsplan/forskningsidé kan du läsa mer om detta längre ned på denna sida under "Mer information/Så ansöker du".

Funktionsnedsättning

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd kan du ansöka om stöd och anpassningar. Du bör söka så snart som möjligt efter att du blivit antagen för att kunna ta del av bästa möjliga stöd.

Så här ansöker du om stöd

När du har ditt Nais-intyg kontaktar du studievägledaren för ett möte där vi går igenom de anpassningar du rekommenderas. Efter mötet ska du ta kontakt med kursansvariga för de kurser du kommer gå och meddela dem att du blivit beviljad stöd, för att de ska kunna förbereda sig på ett bra sätt.

Lämna återbud

Om du inte längre vill ha din plats så är det viktigt att du lämnar återbud så att en annan sökande kan få platsen. Observera att återbud via Antagning.se endast kan göras innan registreringsperioden börjar. Efter att kursen öppnat för registrering och tre veckor efter kursstart lämnas återbud i Ladok. Återbud senare än tre veckor efter kursstart räknas som avbrott. Har du ett avbrott på kursen kan du inte söka den igen.

Lämna återbud på antagning.se

Läs mer om studieavbrott

Om du har särskilda skäl för att inte kunna påbörja utbildningen så kan du söka om att skjuta upp studierna, så kallat anstånd, till nästa gång utbildningen ges, normalt följande år.

Läs mer om anstånd

Reservplats

Om du har fått en reservplats kan du komma in på din önskade utbildning om någon tackar nej till sin plats. Om det är aktuellt med reservantagning så kontaktas du via e-post en till två veckor innan kursen börjar. Det skickas till den adress du angett på Antagning.se. För praktik, forskningspraktik och examensarbete på avancerad nivå se mer information ovan.

Läs mer om reservupprop

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information kring dina studier hos oss.

su.se/big

 • Kursupplägg

  Innan du söker bör du läsa under rubriken Mer information för att få reda på var du kan göra praktik, hur du hittar en praktikplats och vad som gäller när du skriver arbetsplanen.

  Undervisning

  Undervisningen under forskningspraktiken sker genom handledning. Under kursen deltar du i det dagliga arbetet i forskargruppen, vilket exempelvis kan inkludera laborationer, fältarbete, dataanalyser, inläsning av litteratur, seminarier och gruppmöten. I kursen ingår också att dokumentera planering, genomförande och reflektioner av arbetet i en loggbok.

  Examination

  Du redovisar forskninspraktiken i form av en loggbok. Det innebär att du skall ägna en stund varje dag under praktikperioden åt att skriva ner vad du har gjort under dagen och reflektera över det. Forskningspraktiken examineras utifrån din loggbok och ett utlåtande från din handledare.

  Examinator

  Kenneth Ekvall
  E-post: kenneth.ekvall@su.se
  Telefon: 08-16 4071
  Möte bokas via e-post

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Forskningspraktik i biologi 7,5 hp ska motsvara 4,5 veckors heltidsarbete. Kursen har inga fasta start och slutdatum, men du bör söka kursen för den period som bäst stämmer med när du vill göra praktiken. Vilka veckor du ska praktisera och vilka arbetstider du ska ha kommer du överens om med din handledare och specificerar sedan i arbetsplanen som godkänns av examinatorn.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Forskningspraktik i biologi har ingen fastställd kurslitteratur. Beroende på praktiken kan du behöva läsa in en del material, det kommer du i så fall överens om med din handledare.

 • Kursrapporter

  Sammanställning för hela 2021 (inte bara vårterminen)

 • Mer information

  Så ansöker du

  Innan du börjar praktiken måste du följa samtliga dessa steg:

  • Ansök som vanligt på Antagning.se. Sök för den period som stämmer bäst med dina planer.
  • När ansökan stängt får du en länk till ett formulär där du fyller i arbetsplats och arbetsplan (se mer information nedan). Deadline för inlämning ligger normalt ca en månad efter att ansökan stänger.
  • När arbetsplats och arbetsplan godkänts av examinatorn så blir du antagen (förutsatt att du är behörig) och du kan webregistrera dig. Notera att du måste ha blivit godkänd på Forskningspraktik i biologi I innan du kan antas och registrera dig på Forskningspraktik i biologi II.

  Du kan inte påbörja praktiken förrän du har registrerat dig på kursen! Detta är viktigt eftersom du inte är försäkrad av universitetet förrän du är registrerad.

  Arbetsplatsen

  Forskning inom biologi vid Stockholms universitet spänner över hela ämnet från ämnen som genomik, växthusgas-producerande baltiska musslor och kostnaden av avancerade hjärnor till naturresurshantering. Så det finns många spännande forskargrupper att välja mellan för din praktikplats.

  Det är ditt ansvar att hitta praktikplats och handledare, BIG har ingen förmedling av praktikplatser. För att få ut mest av kursen, är det viktigt att du tänker noga på vad dina personliga mål är med kursen, och vilken forskargrupp som kan hjälpa dig att uppnå dem. När du hittat en grupp som passar dina intressen och mål så tar du själv kontakt med forskaren i fråga. En bra träning inför att söka arbete.

  Ta kontakt med de forskargrupper du skulle vilja praktisera inom i god tid, gärna innan du söker kursen, vissa gruper behöver god tidsmarginal för att kunna planera in en praktik.

  Du hittar information om de olika forskargrupperna och deras kontaktuppgifter på institutionernas webbplatser:

  Praktik utanför Stockholms universitet

  Det är även möjligt att göra praktik vid andra arbetsplatser än Stockholms universitet, du måste dock ha minst kandidatexamen för att vara behörig till dessa kurser.

  Läs mer om våra olika praktikkurser

  Arbetsplanen

  Arbetsplanen är en överenskommelse mellan dig, din handledare och examinatorn, för att försäkra att ditt arbete under praktiken är relevant för kursen. När du skriver arbetsplanen bekantar du dig med arbetsplatsen, handledaren och vad som kommer att förväntas av ditt arbete. Det är därför viktigt att du tar fram planen i samråd med din handledare, medan du skriver planen självständigt.

  När du sökt kursen, och anmälan har stängt, får du en länk till ett formulär där du fyller i och skickar in din arbetsplan. För att du ska bli antagen till kursen måste arbetsplanen godkännas av examinatorn (se "Så ansöker du" ovan). Följande punkter ska finnas med i arbetsplanen:

  • Handledarens namn, befattning och e-postadress
  • Preliminärt startdatum
  • Beskrivning av arbetsplatsen (max 150 ord)
  • Arbetsuppgifter (max 150 ord)
  • Förväntningar och egna lärandemål (max 150 ord)
  • Tidsplan där du specificerar ungefär hur många dagar/veckor du kommer spendera på de olika arbetsuppgifterna

  Formuläret är på engelska men det går bra att skriva på svenska.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledare grundnivå