Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Forskningspraktik i biologi I

Med forskningspraktik i biologi kan du fördjupa din förståelse för hur vetenskapliga studier bedrivs. Genom att delta i det dagliga arbetet får du en insikt i hur verksamheten ser ut vid en biologisk institution.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till höstterminen 2024 på BIG! Öppna här, läs och hör av dig om du har frågor.

Det är ditt ansvar att se till att du är registrerad på rätt kurs. Om du inte registrerar dig så kan din plats gå till en reserv. Men det är viktigt att du bara registrerar dig på kurser du verkligen planerar att gå, annars tar du plats för någon annan.

Registreringsperioder hösten 2024

OBS! För att vi ska kunna ge alla studenter effektiv hjälp bör du innan registrering noga läsa informationen för antagna studenter på vår webb.

 • Registrering för samtliga kurser öppnar 5e augusti och stänger söndagen drygt en vecka innan kursstart, utom kurser med som börjar vid terminsstart. Dessa stänger redan 21a augusti.
 • Praktik, forskningspraktik och examensarbeten på avancerad nivå är öppna för registrering hela terminen (se mer i informationen till antagna i länken ovan).

Om du har problem att registrera dig ska du kontakta vår studentexpedition senast sista registreringsdag. Annars förlorar du platsen på kursen.

Webbregistrera dig här

Reservplats

Om du har fått en reservplats kan du komma in på din önskade utbildning om någon tackar nej till sin plats. Du måste i så fall bekräfta att du vill ha platsen genom att delta på reservuppropet för respektive kurs. Undantaget är praktik, forskningspraktik och examensarbete på avancerad nivå, där det krävs en godkänd arbetsplan för att bli antagen, för mer information se länken nedan.

Läs mer om reservupprop

Läs mer om antagning till särskilda kurser under rubriken "Forskningspraktik, praktik och examensarbete"

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information kring dina studier hos oss.

su.se/big

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

I forskningspraktik i biologi styr du själv till stor del vad du lär dig, genom att välja handledare och uppgift utifrån ditt egna intresse. Målet är att du ska kunna genomföra de praktiska och/eller teoretiska uppgifter som ni kommer överens om. Du ska även kunna planera och dokumentera ditt arbete på ett bra sätt. Viktiga förmågor såväl för dina fortsatta studier som framtida arbete.

Information till antagna sommarterminen 2024

Välkommen till sommarstudier vid BIG! Öppna här, läs och hör av dig om du har frågor.

Det är ditt ansvar att se till att du är registrerad på rätt kurs. Om du inte registrerar dig så kan din plats gå till en reserv. Men det är viktigt att du bara registrerar dig på kurser du verkligen planerar att gå, annars tar du plats för någon annan.

Registreringsperioder sommaren 2024

OBS! För att vi ska kunna ge alla studenter effektiv hjälp bör du innan registrering noga läsa vår information för antagna studenter.

 • Registrering för samtliga kurser öppnar 29e april och stänger söndagen drygt en vecka innan kursstart.
 • Praktik, forskningspraktik och examensarbeten på avancerad nivå är öppna för registrering hela terminen (se mer i informationen till antagna i länken ovan).

Om du har problem att registrera dig ska du kontakta vår studentexpedition innan sista registreringsdag. Annars förlorar du platsen på kursen.

Webbregistrera dig här

Reservplats

Om du har fått en reservplats kan du komma in på din önskade utbildning om någon tackar nej till sin plats. Du måste i så fall bekräfta att du vill ha platsen genom att delta på reservuppropet för respektive kurs. För praktik, forskningspraktik och examensarbete på avancerad nivå se mer information i länken till antagna ovan.

Läs mer om reservupprop

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information kring dina studier hos oss.

su.se/big

 • Kursupplägg

  Innan du söker bör du läsa under rubriken Mer information för att få reda på var du kan göra praktik, hur du hittar en praktikplats och vad som gäller när du skriver arbetsplanen.

  Undervisning

  Undervisningen under forskningspraktiken sker genom handledning. Under kursen deltar du i det dagliga arbetet i forskargruppen, vilket exempelvis kan inkludera laborationer, fältarbete, dataanalyser, inläsning av litteratur, seminarier och gruppmöten. I kursen ingår också att dokumentera planering, genomförande och reflektioner av arbetet i en loggbok.

  Examination

  Du redovisar forskninspraktiken i form av en loggbok. Det innebär att du skall ägna en stund varje dag under praktikperioden åt att skriva ner vad du har gjort under dagen och reflektera över det. Forskningspraktiken examineras utifrån din loggbok och ett utlåtande från din handledare.

  Examinator

  Kenneth Ekvall
  E-post: kenneth.ekvall@su.se
  Telefon: 08-16 4071
  Möte bokas via e-post

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Forskningspraktik i biologi 7,5 hp ska motsvara 4,5 veckors heltidsarbete. Kursen har inga fasta start och slutdatum, men du bör söka kursen för den period som bäst stämmer med när du vill göra praktiken. Vilka veckor du ska praktisera och vilka arbetstider du ska ha kommer du överens om med din handledare och specificerar sedan i arbetsplanen som godkänns av examinatorn.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Forskningspraktik i biologi har ingen fastställd kurslitteratur. Beroende på praktiken kan du behöva läsa in en del material, det kommer du i så fall överens om med din handledare.

 • Kursrapporter

  Sammanställningarna gäller för hela år (inte bara vårterminen)

 • Mer information

  Så ansöker du

  Innan du börjar praktiken måste du följa samtliga dessa steg:

  • Ansök som vanligt på Antagning.se. Sök för den period som stämmer bäst med dina planer.
  • När ansökan stängt får du en länk till ett formulär där du fyller i arbetsplats och arbetsplan (se mer information nedan). Deadline för inlämning ligger normalt ca en månad efter att ansökan stänger.
  • När arbetsplats och arbetsplan godkänts av examinatorn så blir du antagen (förutsatt att du är behörig) och du kan webregistrera dig. Notera att du måste ha blivit godkänd på Forskningspraktik i biologi I innan du kan antas och registrera dig på Forskningspraktik i biologi II.

  Du kan inte påbörja praktiken förrän du har registrerat dig på kursen! Detta är viktigt eftersom du inte är försäkrad av universitetet förrän du är registrerad.

  Arbetsplatsen

  Forskning inom biologi vid Stockholms universitet spänner över hela ämnet från ämnen som genomik, växthusgas-producerande baltiska musslor och kostnaden av avancerade hjärnor till naturresurshantering. Så det finns många spännande forskargrupper att välja mellan för din praktikplats.

  Det är ditt ansvar att hitta praktikplats och handledare, BIG har ingen förmedling av praktikplatser. För att få ut mest av kursen, är det viktigt att du tänker noga på vad dina personliga mål är med kursen, och vilken forskargrupp som kan hjälpa dig att uppnå dem. När du hittat en grupp som passar dina intressen och mål så tar du själv kontakt med forskaren i fråga. En bra träning inför att söka arbete.

  Ta kontakt med de forskargrupper du skulle vilja praktisera inom i god tid, gärna innan du söker kursen, vissa gruper behöver god tidsmarginal för att kunna planera in en praktik.

  Du hittar information om de olika forskargrupperna och deras kontaktuppgifter på institutionernas webbplatser:

  Praktik utanför Stockholms universitet

  Det är även möjligt att göra praktik vid andra arbetsplatser än Stockholms universitet, du måste dock ha minst kandidatexamen för att vara behörig till dessa kurser.

  Läs mer om våra olika praktikkurser

  Arbetsplanen

  Arbetsplanen är en överenskommelse mellan dig, din handledare och examinatorn, för att försäkra att ditt arbete under praktiken är relevant för kursen. När du skriver arbetsplanen bekantar du dig med arbetsplatsen, handledaren och vad som kommer att förväntas av ditt arbete. Det är därför viktigt att du tar fram planen i samråd med din handledare, medan du skriver planen självständigt.

  När du sökt kursen, och anmälan har stängt, får du en länk till ett formulär där du fyller i och skickar in din arbetsplan. För att du ska bli antagen till kursen måste arbetsplanen godkännas av examinatorn (se "Så ansöker du" ovan). Följande punkter ska finnas med i arbetsplanen:

  • Handledarens namn, befattning och e-postadress
  • Preliminärt startdatum
  • Beskrivning av arbetsplatsen (max 150 ord)
  • Arbetsuppgifter (max 150 ord)
  • Förväntningar och egna lärandemål (max 150 ord)
  • Tidsplan där du specificerar ungefär hur många dagar/veckor du kommer spendera på de olika arbetsuppgifterna

  Formuläret är på engelska men det går bra att skriva på svenska.

 • Kontakt

  Utbildningsadministratör kandidatnivå
  Studievägledare kandidatnivå